Kategorija: Za miran život – Stop nasilju!

Nulta tolerancija na nasilje

Nulta tolerancija na nasilje

Susret zaposlenih u socijalnoj zaštiti iz zemlje i regiona nedavno u Nišu bila je prilika da porazgovaramo sa njima o problemu porodičnog nasilja koji ispoljava sve veću