Kategorija: Digitalna pismenost mladih

Zaštita dece u virtuelnoj sferi

Zaštita dece u virtuelnoj sferi

Istraživanja u svetu i Republici Srbiji govore da je jedva polovina roditelja uključeno u to čime se njihova deca bave pri elektronskoj komunikaciji, dok se samo jedna