Štit od letnjih vatri

Štit od letnjih vatri

Pripadnici vatrogasnih odeljenja Treće brigade i Mešovite artiljerijske brigade, u saradnji sa Vatrogasno-spasilačkom brigadom Sektora za vanredne situacije MUP – PU Niš, izveli su nedavno u niškoj kasarni „Knjaz Mihailo“ pokaznu vežbu „Gašenje požara“ i još jednom potvrdili da su vojni i civilni vatrogasci sposobni da zasebno i združenim snagama savladaju vatru na otvorenom i u zatvorenom prostoru, spasu unesrećene i prebace ih do medicinskih ustanova u kojima im može biti pružena odgovarajuća pomoć.

Održana vežba nesumnjivo ima veliki značaj pošto se ovih dana požarno-preventivne mere u gradu Nišu podižu na najviši nivo, zato što su u ovom letnjem periodu rizici i pretnje od izbijanja požara mnogo veći nego do sada. Pred početak leta su u Nišu ubrzano protivpožarno uređeni objekti i prostorije, kosila se trava, proveravani gromobrani, električne instalacije, hidrantske mreže, kontrolisana protivpožarna vozila, aparati i tehnički sistemi za dojavu od požara. Upravo zato smo razgovarali sa najodgovornijim ljudima za zaštitu od požara u Kopnenoj vojsci, kako o pomenutim vežbama, aktivnostima i merama, tako i o novinama u sistemskim rešenjima protivpožarne zaštite, modernizaciji protivpožarne opreme i drugim važnim pitanjima.

Referent za zaštitu resursa u komandi Kopnene vojske major Miodrag Jovanović ima zavidna znanja i zvanja u oblasti menadžmenta integrisane zaštite, zaštite životne sredine, zaštite od požara, protiveksplozivne zaštite, zaštite od jonizujućih zračenja, bezbednosti i zdravlja na radu, što ukazuje da za sagovornika imamo vrsnog poznavaoca ne samo protivpožarne problematike, već i čoveka koji ima sertifikate za gotovo sve oblike zaštite. „Zaštita od požara u Kopnenoj vojsci je neprekidna funkcija i organizovana je u potpunosti u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima Vojske Srbije i Republike Srbije iz predmetnih oblasti -kaže major Jovanović-. Izvršili smo kategorizaciju ugroženosti objekata od požara koji su u nadležnosti Kopnene vojske, a nalaze se u kasarnama, vojnim kompleksima, izdvojenim objektima ili u kopnenoj zoni bezbednosti, kojom smo jasno definisali da su u najvećoj ugroženosti od požara skladišta ubojnih i pogonskih sredstava, objekti termo-energetskih postrojenja sa pripadajućim rezervoaraima, a potom i stanice za snabdevanje motornim gorivom, lakirnice, akumulatorske stanice i ispitna stanica za motore u TRZ „Čačak“. Jasno je da smo pri kategorizaciji pre svega vodili računa o objektima u kojima se mogu stvoriti uslovi za nastanak eksplozivnih atmosfera ili dovesti do temperatura paljenja ili samozapaljenja“.

Nemaju dilemu u Kopnenoj vojsci da poslovi zaštite od požara u prvom redu zahtevaju stručne ljude koji vladaju komplementarnim i interdisciplinarnim znanjima iz raznih oblasti, kako bi uspešno sproveli organizacijske, građevinske, tehničke, tehnološke i preventivne mere i obezbedili celishodnu i pravilnu upotrebu, redovno održavanje i ispitivanje protivpožarnih sredstava. Upravni organi zaštite od požara u Kopnenoj vojci, posebno na objektima prve kategorije ugroženosti, moraju zato imati visoku školsku spremu, dok je neophodno da i upravni organi i svi vatrogasci i manipulanti pogonskim gorivima u Kopnenoj vojsci imaju položen stučni ispit iz oblasti zaštite od požara (koji se polaže u MUP-u, u skladu sa republičkim propisom). „Nadležni organi iz komande Kopnene vojske insistiraju da svi upravni i izvršni organi na poslovima zaštite od požara obavezno imaju proaktivan pristup. Podrazumeva se da stručni kadrovi neprekidno prate najnovija saznanja nauke i prakse, modernu tehnologiju i savremene trendove u oblasti zaštite od požara, što im omogućava da stručno i blagovremeno planiraju, organizuju i kontrolišu sve mere i postupke.“ – naglašava major Miodrag Jovanović.

Nesumnjivo je da veliku snagu Kopnene vojske čini pedesetak stručnjaka za zaštitu od požara koji poseduju visoku školsku spremu i položene odgovarajuće stručne ispite, ali se istovremeno i dalje usavršavaju. Jedan od takvih stručnjaka je, svakako, diplomirani inžinjer zaštite od požara Dragan Mitić, koji je, na primer, ove godine dobio Licencu za izradu glavnog projekta zaštite od požara posle uspešno položenog stručnog ispita pred zahtevnom komisijom Uprave za preventivnu zaštitu MUP-a. Pomenuta licenca zapravo znači da Mitić može da projektuje zaštitu od požara u velikim sistemima. U Kopnenoj vojsci preduzimaju korake da stručne kadrove imaju i u budućnosti, tako da se na polaganje stručnog ispita upućuju i lica koja ne rade na poslovima zaštite od požara, ali imaju završene studije iz oblasti zaštite. Razmatra se i stipendiranje studenata završnih godina studija, dok postoji i inicijativa o što tešnjoj saradnji sa fakultetom Zaštite na radu u Nišu.

„Dobri rezultati u zaštiti od požara zavise pre svega od preventive koja procentualno rečeno nosi i 90 posto u toj oblasti – podvlači Dragan Mitić – U okviru preventive neprestano radimo i na unapređenju preventivnih mera, obučavanju upravnih i izvršnih organa, opremanju u skladu sa novim standardima i tehnologijama.

Ciljevi vežbe u niškoj kasarni „Knjaz Mihailo“ su u potpunosti izvršeni, a posmatrači su mogli da se uvere u obučenost niških protivpožaraca i njihovu spremnost da reaguju u slučaju požara i zaštite pokretna sredstva i ljudstvo. Posebnu pažnju su privukli praktični prikazi gašenja požara lakozapaljivih čvrstih materija i tečnosti, dok je najatraktivniji deo vežbe bio prikaz spašavanja ljudi u visokim objektima tokom kojeg je demonstrirana i saradnja vojnih i civilnih vatrogasaca. Neki detalji vežbe su prilagođeni nastupajućem letnjem periodu. Na vežbi su prikazane i prednosti nove i moderne interventne opreme. „Obezbeđeno je 18 miliona dinara, tako da je 2021. godine započet postupak javne nabavke interventne opreme iz Nemačke, Turske i Poljske, koja je u skladu sa važećim standardima i sadrži šlem, rukavice, potkapu, troslojno vatrogasno odelo i čizme – podvlači major Miodrag Jovanović – Vrednost pojedniačnog kompleta je oko 950 evra. U prethodne dve godine je više od polovine vatrogasaca u Kopnenoj vojsci opremljeno sa pomenutom interventnom opremom i ona se aktivno koristi u sistemu neprekidnog dežurstva u vatrogasnim jedinicama Kopnene vojske“. Nije se opremanje protivpožaraca Kopnene vojske završilo sa nabavkom nove interventne opreme, već je u tom duhu pribavljena i oprema za spašavanje ljudi sa 25 metara dubine – iz reka, bunarskih okna ili ruševina, dok su nova oprema za prilaz vatri i uređaji za disanje, takođe, na svetskom nivou.

Protivpožarna vežba u Nišu je potvrdila odličnu koordinaciju rada između vatrogasnih jedinica Vojske Srbije u niškom garnizonu i vatrogasno-spasilačke brigade Uprave za vanredne situacije Niš i njihovu dugogodišnju odličnu saradnju. Sadejstvo između vojnih i civilnih vatrogasaca prikazano je u segmentu vežbe sa prikazima spašavanja ljudi sa visine. Pripadnici Kopnene vojske koji se bave zaštitom od požara ostvaruju na mnogim poljima odličnu saradnju sa kolegama iz MUP-a, ali vredi zapamtiti da sadejstvo nije stvar dobre volje, koje naravno ima, već zakonske obaveze. Vojni i civilni vatrogasci su uostalom već više puta dokazali da njihova saradnja ne funkcioniše odlično samo na papiru ili na vežbama, već i u praksi, u stvarnim i kritičnim situacijama. Pamti se, na primer, situacija kada su vatrogasci Kopnene vojske i MUP-a zajednički ugasili požar na više stambenih objekata u niškoj ulici Aleksandra Medvedeva i na površini od 300 kvadratnih metara zahvaćenih požarom. Sigurno je da dobra komunikacija vojnih i civilnih vatrogasaca ima veliki značaj za sveukupno jačanje društva za reagovanje u vanrednim okolnostima, dok zajedničke vežbe omogućavaju zbližavanje vojnih i civilnih struktura i u velikoj meri uvećavaju brzinu i efikasnost zajedničke reakcije na eventualne požare.

Dvanaet godina nije bilo požara u kasarnama, vojnim kompleksima i izdvojenim objektima Kopnene vojske, što je uspeh vredan pažnje, ali ne dozvoljava bilo kakvo opuštanje. Pripadnicima Kopnene vojske koji se bave zaštitom od požara su prethodni odlični rezultati samo podstrek da kontinuirano, stručno i posvećeno rade na elementima zaštite od požara, pogotovo na obučenosti ljudstva. Raduje ogroman napredak koji je učinjen na planu osavremenjavanja vatrogasne opreme i činjenica da se srpski vojni vatrogasci više ne razlikuju po opremi od vatrogasaca MUP-a ili vatrogasaca iz razvijenih svetskih zemalja. Kada se zna da su vatrogasci Kopnene vojske i u prethodnom periodu dokazali da su vrhunski obučeni, samostalni u radu i da im se mogu poveriti najteži i najodgovorniji zadaci, sada se s punim pravom može očekivati da će sa novom i savremenom opremom biti još efikasniji.

Poznato je od ranije da vojni vatrogasci štite mnogo veće vrednosti, nego li vatrogasni sastavi u građanstvu, ali nije dovoljno zapažena činjenica da štićena vrednost u vojnim objektima iz dana u dan raste. U Kopnenoj vojsci je samo u poslednje tri godine uvedena najsavremenija borbena tehnika poput tenkova T-72MS, oklopno-izviđačkih vozila BRDM-2MS, samohodnih haubica STH 155 mm NORA-B52 M15, LAZAR-3 i drugih, tako da u pojedinim hangarima ili rejonima razmeštaja navedenih sredstava vrednost poverene imovine se penje i do 100 miliona evra, što je poseban i ozbiljan izazov za funkciju zaštite od požara.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *