Veoma zagađen vazduh u Nišu

Veoma zagađen vazduh u Nišu

Građani Niša i večeras udišu vazduh koji je veoma zagađen. Prema podacima sajta Air Visual, visoka je koncentracija PM2.5 čestica u vazduhu, čak 247. Vazduh se smatra veoma nezdravim i i ljubičastoj je zoni na skali sajta.

Koncentracije štetnih čestica u vazduhu, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, mesto u kom je koncentracija PM2,5 čestica do 12 μg/m3 se može smatrati zdravim, dok je koncentracija do 35 μg/m3 nezdrava za osetljivu grupu kao što su deca, starije osobe, trudnice i ljudi sa osetljivim respiratornim sistemom. Kad se prekorači granica od 55 μg/m3, govorimo o skroz nezdravoj sredini i velikoj izloženosti riziku. Prema Članu 19 iz Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Sl. gl. RS”, broj 11/10, 75/10 i 63/13) Republike Srbije, u 2020. godini granična vrednost izloženosti za suspendovane čestice PM2.5 iznosi 25 µg/m3, dok tolerantna vrednost iznosi 30 µg/m3.

PM2.5 predstavlja čestične materije (particulate matter – PM)koje su toliko male da mogu biti viđene samo mikroskopom. Čestice mogu doći iz više izvora-strujna postrojenja, toplane, individualna ložišta (ugalj – kao najgora vrsta čvrstog goriva), motorna vozila, avioni, gorenje drveta, šumski požari. Zahvaljujući svojoj maloj veličini, čestice manje od 2.5 mikrometara su sposobne da prođu nos i grlo, mogu da prodru duboko u pluća, a čak mogu ući i u krvotok. Istraživanja su pokazala tesnu vezu između izlaganja finim česticama i prevremenoj smrti od kardiovaskularnih ili pulmonalnih bolesti. Ove čestice takođe mogu izazvati ili pogoršati hronična oboljenja kao što su astma, srčani napad, bronhitis.

Kako se zaštititi od PM2.5?

Kada su povišene vrednosti PM2.5 , u cilju zaštite zdravlja preporuka je da ostanite u kući i zatvorite sve prozore. Ukoliko je potrebno da izađete napolje, nosite zaštitnu masku sa oznakom N95. PM 10 su one čestice koje škode ljudskoj populaciji. Čestične materije su smeša čestica i kapljica u vazduhu, koja se sastoji od čađi, dima, prašine, metala (olovo, arsen, nikl, kadmijum, cezijum) i kiselina.
Prema preporukama Evropske komisije, koncentracije PM10 tokom 24 sata ne bi trebalo da prelaze 50 µg/m³, a tokom godine 40 µg/m³. Vrednosti na skali se mogu kretati od 1 do 500, a kvalitet vazduha je podeljen u šest kategorija, od zelene – dobre, do bordo, koja je ocenjena kao opasna:
1. 0-50 Zelena – dobar kvalitet vazduha
2. 51-100 Žuta – umereno dobar kvalitet vazduha
3. 101-150 Narandžasta – vazduh koji je nezdrav za osetljive grupe
4. 151-200 Crvena – nezdrav vazduh
5. 201-300 Ljubičasta – veoma nezdrav vazduh
6. 300+ Bordo – opasan vazduh
Neka od rešenja su subvencionisanje kupovine efikasnijih šporeta i kvalitetnijeg goriva za građane, preko unapređenja energetske efikasnosti, prelaska na obnovljive izvore energije umesto uglja.
Na sajtu Grada Niša poslednji izveštaj o kvalitetu ambijentalnog vazduha na teritoriji grada Niša je iz oktobra meseca 2020. godine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *