Stres, suočavanje sa stresom i prevladavanje stresa u svakodnevici

Stres, suočavanje sa stresom i prevladavanje stresa u svakodnevici

Niški kulturni centar organizuje tribinu „Stres, suočavanje sa stresom i prevladavanje stresa u svakodnevici“ na kojoj će govoriti dr Marina Kostić, psiholog. Tribina će se održati u Maloj sali NKC-a, 28.03.2022. od 18:00.„Šta je stres i kako znamo kada smo pod stresom? Da li je svaka intenzivna emocionalna reakcija stres i kako povući graničnu liniju između životnih faktora koji nisu stresogeni i onih na koje je emocionalni odgovor reakcija na doživljeni stresogeni impuls? Primarna procena osobe da se pred njom nalazi problem i sekundarna procena o potrebnim psihološkim kapacitetima za rešenje – čine rezultantu koja se manifestuje kao nesklad između nametnutog zahteva situacije i realne čovekove mogućnosti da na taj zahtev odgovori – tu rezultantu nazivamo stresom.
Termin „stres“, u današnje vreme, u svakodnevnom životu, jedan je od najčešće korišćenih pojmova koje ljudi često, ali i prilično proizvoljno koriste u tumačenju: od najbezazlenijih simptoma narušenog zdravstvenog statusa do ozbiljnih organskih smetnji ili bolesti. Na koji način se suočiti sa stresom objektivno sagledavajući njegove razloge i „okidače“? Strategije prevladavanja stresa(koping mehanizmi) na širokom psihološkom kontinuumu od „suočavanja“ do „pokušaja prevazilaženja problema i teškoća“ – sagledavamo kroz kontekst psiholoških i misaonih procesa, osobina ličnosti i u kontekstu mehanizama adaptacije pod „otežanim„ uslovima koji podrazumevaju savladavanje objektivne „opasnosti“, ali i savladavanje sopstvene anksioznosti.
Da li se samo „prevladava“ stresni događaj koji se već dogodio ili to mogu biti stimulusi sadašnje stimulacije ili situacije u budućnosti koji predstavljaju pretnju psihofizičkim snagama i potencijalima organizma. Uz objektivno sagledavanje životnih događaja i okolnosti koje smatramo stresnim i vlastitih potencijala za njihovo prevazilaženje, dolazimo do rešenja i saznanja da stres ne mora biti deo naše svakodnevnice!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *